Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
OVADYA

BÖLÜM 1

Rab Edom`u Cezalandıracak

(Yer.49:7-22)

1 Ovadya`nın görümü. Egemen RAB`bin Edom için söyledikleri: RAB`den bir haber aldık: Uluslara gönderdiği haberci, “Gelin, Edom`la savaşalım!” diyor.

2 Edom`a, “Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim, Herkes seni hor görecek” diyor.

3 Kaya*fa* kovuklarında yaşayan, Evini yükseklerde kuran sen! Yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden, `Beni kim yere indirebilir?` diyorsun.

4 Kartal gibi yükselsen de, Yuvanı yıldızlar arasında kursan da, Oradan indireceğim seni” diyor RAB.

5 Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi, Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı? Üzüm toplayanlar bağına girseydi, Birkaç salkım bırakmazlar mıydı? Ama seni ne felaketler bekliyor;

6 Esav`ın her şeyi yağmalanacak, Gizli hazineleri ortaya çıkarılacak.

7 Seninle antlaşma yapanların hepsi Seni toprağından sürecek. Güvendiğin insanlar Seni aldatıp yenilgiye uğratacak, Ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracak Ve sen farkına varmayacaksın bile.”

8 RAB diyor ki, “O gün Edom`un bilge adamlarını, Esav`ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.

9 Ey Teman*fb*, yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki, Esav`ın dağlarında bulunanların hepsi Kıyıma uğrayıp yok olacak.

10 Yakup soyundan gelen kardeşlerine Yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak Ve sonsuza dek yok olacaksın.

11 Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün Uzakta durup seyrettin. Öteki uluslar kapılarından içeri girip Yeruşalim için kura çektiklerinde Sen de onlardan biri gibi davrandın.

12 Yahudalı kardeşlerinin o kötü gününden Zevk almamalıydın. Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli, Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin.

13 Halkım felakete uğradığı gün Kente girmemeliydin, O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı, Malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın.

14 Kaçmaya çalışanları öldürmek için Yol ağzında durmamalı, O sıkıntılı günde kurtulanları Düşmana teslim etmemeliydin.”

Tanrı Ulusları Yargılayacak

15 RAB`bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı. Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak. Yaptıkların kendi başına gelecek.

16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz, Bütün uluslar da öyle içecekler. İçip içip yok olacaklar, Hiç var olmamış gibi.” İsrail`in Zaferi

17 Ama kurtulanlar Siyon Dağı`nda toplanacak Ve orası kutsal olacak. Yakup soyu da mirasına kavuşacak.

18 Yakup soyu ateş, Yusuf soyu alev, Esav soyu anız olacak. Onları yakıp yok edecekler. Esav soyundan kurtulan olmayacak.” RAB böyle diyor.

19 Yahudalılar`dan Negev halkı Esav`ın dağlarını; Şefela halkı Filist bölgesini; Yahudalılar`ın tümü Efrayim ve Samiriye topraklarını; Benyaminliler Gilat`ı mülk edinecekler.

20 Kenan`dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar Sarefat`a kadar uzanan toprakları, Sefarat`taki Yeruşalimli sürgünler de Negev`deki kentleri mülk edinecekler.

21 Halkı kurtaranlar Esav`ın dağlarını yönetimleri altına almak için Siyon Dağı`na çıkacaklar ve egemenlik RAB`bin olacak.

DİPNOT:

9 “Teman”: Edom`un önemli kentlerinden biriydi.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır